Domov  

Predstavitev

Društvo Projekt Človek - organizacija za pomoč osebam z različnimi oblikami zasvojenosti


Društvo »Projekt Človek« je nevladna, humanitarna  in neprofitna organizacija
, ki izvaja  programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti.

Za ogled kratkega predstavitvenega filma sledite povezavi: http://player.vimeo.com/video/17125975

Naš glavni sofinancer je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

V slovenskem prostoru smo prisotni že od leta 1994 in smo ena največjih institucij, ki se ukvarja s problematiko zasvojenosti v Sloveniji.
Od leta 2007 je program »Projekt Človek« javni, socialnovarstveni program.

Novembra 2011 smo prejeli tudi "Osnovi certifikat Družini prijazno podjetje".

Osnovno poslanstvo
 naše organizacije je humanitarnost, strokovna pomoč zasvojenim, zagovarjanje abstinence ter kvalitetno življenje brez drog.

Delujemo v 6 slovenski regijah (Osrednjeslovenski, Dolenjski, Koroški, Primorski, Gorenjski in Podravski regiji). Letno pomoč pri nas poišče okoli 1.000 oseb, tako zasvojenih kot njihovih ključnih bližnjih oseb, zanje pa poskrbi 40 redno zaposlenih delavcev različnih profilov in 45 prostovoljcev.

Socialna rehabilitacija zasvojenih, ki jo izvajajo različni strokovnjaki, laični delavci in delavci  s premagano izkušnjo zasvojenosti, vključuje: delovno terapijo, različne oblike psihoterapije, svetovanje, športne, kulturne in ustvarjalne dejavnosti, različna izobraževanja v obliki seminarjev, ter vzporedno terapijo za družine.
Naša vizija vključuje razvoj obstoječih in novih programov, prilagajanje potrebam uporabnikov in družbe, ter razširitev delovanja na vse regije Slovenije.
Osnovne vrednote, ki jih zagovarjamo so človek in spoštovanje življenja, delo, poštenost, spoštovanje in družina.

Posebnosti naše organizacije so:

- Terapevtska skupnost v »Projektu Človek« je edina terapevtska skupnost v Sloveniji, ki je priznana po mednarodnih kriterijih EFTC (European Federation of Therapeutic Communities).

-  Kot prvi v Sloveniji smo odprli tudi Terapevtsko skupnost za zasvojene mamice (starše) in njihove otroke. Posebnosti tega programa so, da se otroci skupaj s starši vključijo v terapevtsko skupnost, vključijo pa se lahko tudi nosečnice.

-  Program poleg strokovnih delavcev izvajajo tudi delavci s premagano izkušnjo zasvojenosti.

-   Poudarjamo vključenost celotne družine v program.

-  V Društvu »Projektu Človek« izvajamo tudi preventivne programe, katerih namen je ozaveščanje o zdravem načinu življenja in »Program za otroke in mladostnike« za tiste, ki že eksperimentirajo z drogami.

- V letu 2010 smo začeli med prvimi v Sloveniji izvajati  projekt socialnega zaposlovanja »Iz koša«, katerega cilj je  pomagati težje zaposljivim osebam pri vstopu na trg dela.

O učinkovitosti našega programa priča uspešna integracija v družbo več kot 85 % oseb, ki so uspešno zaključile naš program.