Ostale vsebine


Domov  

Preventiva

Preventiva

Za šolsko leto 2016/2017 smo ponudbo za izvajanje preventivnih dejavnosti spremenili in vsebinsko ter namensko razdelili v tri sklope. Preventivno dejavnost smo usmerili v mlajšo populacijo – vrtčevski otroci, njihovi starši ter pedagoški delavci ter na osnovnošolce, njihove starše ter pedagoške delavce.         
Prvi sklop zajema enkratne delavnice namenjene celim razredom:

-          predšolski otroci,

-          osnovnošolci I.,II. in III triade.

Drugi sklop zajema interaktivna predavanja s področja preventive zasvojenosti ter predavanja iz osnov adiktologije (vede o zasvojenostih) za starše:

-          predšolskih otrok,

-          osnovnošolcev (po triadah),

-          ter prvega letnika srednjih šol – ta zajema tudi predstavitev programa za otroke in mladostnike.

Tretji sklop pa je namenjen učiteljem in svetovalnim delavcem, ki se vsakodnevno srečujejo z otroci in mladostniki v omenjeni občini. Navadno so ravno učitelji in drugi pedagoški ter svetovalni delavci tisti, ki lažje prepoznavajo težave otrok in mladostnikov saj niso čustveno vpleteni v družinske zgodbe in s tem lažje ukrepajo. Pomembno pa je, da imajo informacije, kako ukrepati.

Kontaktna oseba: Jadranka Ivankovič, GSM: 051/ 642 074, TEL: 01/ 425 12 14, email: mladi.lj@projektclovek.si