Domov  

Verzi in razmišljanja

Verzi in razmišljanja fantov in deklet

Zeleno morje trenutnih bilk
nad njim pa dveh metuljev ples
na poti v neskončnost modrega obzorja
prepredenega z zlatimi nitmi 
poznopopoldanskega sonca.
________________________________

Dva tisoč milj pod morjem
se moj sanjski zajec 
išče po podzemlju.
Kateri krt mu je skopal luknjo?
________________________________

Tišina
le tu in tam prekinjena z rahlim pišem vetra,
ki s seboj prinaša čudapolne zgodbe.
________________________________

Ne čakat na druge,
kar želiš sam nared.
Naslon se nazaj
in uživi moj pogled,
sem ptica brez kril
in to je moj polet.
Ne resnica,
žalostne zgodbe 
so moj zalet.
Od alkohola do droge
bile so moje proge.
Hudičeva pot,
ki odpeljala je mnoge boge.
Zamenu sem to sranje
pustu da življenje vod me.
Odraščal v zaporu,
a nisem bil zaprt.
Ne tebe, ne njega,
samga sebe znal lagat,
sebe nespoštvat, 
sebe uničvat.
Ne vem kaj je dobro zate,
če sebe nimam rad.
Gledal si me brat,
znal sem se smejat.
Čas plus vztrajnost je 
enako lepa sedanjost.
Danes hočjo te poznat
s prstom kažejo na tebe,
nočem spreminjat drugih
dovolj je, da sam sebe.
________________________________

ZAKAJ KLJUB VSEMU VZTRAJAM

Zakaj kljub vsemu vztrajam. Zakaj ostati, če vem, da je doma dostikrat lažje, manj zahtevno in lahkotnejše, pogostokrat tudi prijetnejše: ni potrebno toliko truda, če bi hotel po liniji najmanjšega odpora, bi moral zaviti tja. Vendar vem, da nikjer ni tako etično oprijemljivo, tako da velika sila predstavlja manj nevarnosti izrabljanja za manipulacijo.
Ne morem, da ne bi sklepal, da to ne more prispevati k resnični rasti osebnosti, ker le ta napreduje v srečanju s TI, ne pa s stvarjo oziroma ONIM.
S tem pa se človek ujame sam vase, v hermetično zaprt sistem, kar pa kasneje vodi v nasprotno smer: v neskončno odprtost na vse strani do drugega. Bolj kot bioenergija ali kozmična energija je ljubezen tista moč, ki vse spreminja. Kaj se mora spremeniti v svetu? Zakaj? Kako? Po čigavi zaslugi? Nekoristno je čakati, da bo kdo drug naredil korak, pravi korak. Nesmiselno je upati, da bojo drugi brali in videli hrepenenje moje zavesti. Zdaj sem na vrsti jaz, da ustvarjam in delujem! Zdaj in takoj! Izraziti moram kar je v meni najgloblje. A ne ostani sam, pridruži se drugim. Povezati se, razmišljati, skupaj delovati in si ustvariti novo prihodnost.
Misli na svet na konkreten način. Ideje vsakega člana imajo svojo težo: ustvarjajo dinamiko, originalnost in univerzalno razsežnost projekta človek! USTVARJATI SKUPAJ!
Mislim, da s svojo notranjo prenovo bom uspel v svetu nekaj spremeniti, vsaj v nekem delčku sveta.